साना बच्चाहरूको टेबल

  • Small Children Table

    साना बच्चाहरूको टेबल

    साना बच्चाहरू टेबल, पीपी सामग्रीले बनेको, यो पर्यावरण-मैत्री छ। तालिका बलियो र टिकाऊ हो, दुबै छेउमा टेबल प्वालहरू भण्डारणको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।