साना बच्चाहरु को टेबल

  • साना बच्चाहरु को टेबल

    साना बच्चाहरु को टेबल

    साना बच्चाहरूको टेबल, पीपी सामग्रीबाट बनेको, यो पर्यावरण अनुकूल छ।टेबल बलियो र टिकाउ छ, दुबै छेउमा टेबल प्वालहरू सहित, भण्डारणको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।