पजल म्याट

 • ईवा पजल म्याट

  ईवा पजल म्याट

  सुरक्षा र पर्यावरण संरक्षण: उत्पादन EVA फिल्म प्रेस प्रक्रिया, पर्यावरण अनुकूल मुद्रण, स्वस्थ र गैर-विषाक्त अपनाउँछ।

 • XPE पजल म्याट

  XPE पजल म्याट

  गैर-विषाक्त र पर्यावरण-मैत्री: XPE पजल म्याट XPE फोमबाट बनेको छ जुन बच्चाको लागि सुरक्षित, पर्यावरण-मैत्री र गैर-विषाक्त सामग्री हो।

 • EPE पजल म्याट

  EPE पजल म्याट

  सुरक्षात्मक: EPE पजल म्याट नरम र गैर-स्लिप छ, बच्चाहरूले खेल्न र सुरक्षित रूपमा क्रल गर्न सक्छन्।